Reklamace a vrácení

Pokud chcete zakoupené zboží vrátit či reklamovat, prosíme vás o zaslání zboží na adresu:

Jana Seifriedová

Šárka 3334/46, 796 01 Prostějov

Do balíku přiložte kopii faktury a formulář v tomto znění:

VZOR: Při vrácení zboží

Věc:  Odstoupení od kupní smlouvy.

Zboží jsem zakoupil dne: …………………………. číslo faktury: ………………………………..

Jedná se o zboží:

………………………………………………………….  (vypište dle faktury).

Odstupuji od kupní smlouvy a žádám vás o bezodkladné vrácení peněz na můj platební účet č. ……………………………………..  (vypište číslo vašeho účtu, na které chcete částku vrátit).

S pozdravem

……………………………………………………. (vaše jméno a adresa).

Telefon: …………………………………

Datum a podpis: …………………………………………

 

VZOR: Při reklamaci zboží

Věc:  Reklamace zboží.

Zboží jsem zakoupil dne: …………………………. číslo faktury: ………………………………..

Jedná se o zboží:

………………………………………………………….  (vypište dle faktury).

Dále doplňte:

O jakou závadu se jedná a jaké požadujete řešení (výměna zboží, oprava, vrácení peněz).

S pozdravem

……………………………………………………. (vaše jméno a adresa).

Telefon: …………………………………

Datum a podpis: …………………………………………